Inserció de gràfics des del LibreOffice Draw o el LibreOffice Impress

  1. Obriu el document on voleu inserir l'objecte.

  2. Obriu el document del Draw o de l'Impress que conté l'objecte que voleu copiar.

  3. Manteniu premuda la tecla Ctrl, feu clic a l'objecte i mantingueu-lo premut un moment.

  4. Arrossegueu l'objecte al document on el voleu inserir.

Inserció de gràfics

Inserció d'un gràfic des d'un fitxer

Inserir gràfics de la Galeria arrossegant i deixant anar

Inserció d'una imatge escanejada

Inserció d'un diagrama del Calc en un document de text

Edició d'objectes gràfics