Creació d'índexs alfabètics

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir l'índex.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. Si voleu utilitzar un fitxer de concordança, seleccioneu Fitxer de concordança a l'àrea Opcions, feu clic al botó Fitxer i cerqueu un fitxer de concordança existent, o bé creeu-ne un de nou.

  5. Definiu les opcions de formatació per a l'índex a la pestanya actual o a qualsevol de les altres pestanyes d'aquest diàleg. Per exemple, si voleu utilitzar encapçalaments d'una sola lletra en l'índex, feu clic a la pestanya Entrades i seleccioneu Delimitador alfabètic. Per canviar la formatació dels nivells de l'índex, feu clic a la pestanya Estils.

  6. Feu clic a D'acord.

  7. Per actualitzar l'índex, feu-hi clic amb el botó dret i trieu Actualitza l'índex o la taula.

Creació d'un fitxer de concordança

Creació d'una taula de continguts

Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents