Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

  1. Col·loqueu el cursor a l'índex o a la taula de continguts.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Feu doble clic i trieu una opció d'edició del menú.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Creació d'una taula de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Creació d'índexs alfabètics

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents