Evita la partició de determinades paraules

Si en el text és activa la partició de mots automàtica i hi ha determinades paraules en què aquesta partició no queda elegant, o si voleu que determinades paraules mai no es parteixin, en podeu desactivar la partició de manera específica.

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. Seleccioneu un diccionari de la llista Diccionaris definits per l'usuari i feu clic a Edita.

  Si la llista és buida, feu clic a Nou per crear un diccionari.

 3. En el quadre Paraula, introduïu la paraula que vulgueu excloure de la partició de mots seguida per un signe d'igual (=), per exemple, "pretensiós=".

 4. Feu clic a Nou i a continuació feu clic a Tanca.

Icona de consell

Per impedir ràpidament la partició d'una paraula, seleccioneu-la, trieu Format - Caràcter, feu clic a la pestanya Tipus de lletra i seleccioneu "Cap" en el quadre Llengua.


Algunes paraules contenen caràcters especials que el LibreOffice tracta com a guionets. Si no voleu que aquestes paraules es parteixin, podeu inserir un codi especial que evita la partició del mot a la posició on s'ha inserit el codi especial. Feu el següent:

 1. Habiliteu les característiques de les llengües amb disposició complexa de text (CTL): trieu - Configuració de la llengua - Llengües i activeu Habilitat per a la disposició complexa de text (CTL). Feu clic a D'acord.

 2. Col·loqueu el cursor a la posició on no voleu que es realitzi la partició del mot.

 3. Trieu Insereix - Marca de format - Sense amplada i no separable.

  Un cop inserit el caràcter especial, podeu tornar a inhabilitar la disposició complexa de text (CTL), ja que només era necessària per inserir el caràcter especial.

Partició de mots

Flux del text