Amagar text

Podeu utilitzar camps i seccions per amagar o mostrar text en el document quan es compleixi una condició.

Abans de poder amagar text, heu de crear una variable que s'utilitzarà en la condició per amagar aquest text.

Per crear una variable

 1. Feu clic en el document i trieu Insereix - Camps - Més camps.

 2. Feu clic a la pestanya Variables i a continuació feu clic a "Defineix la variable" a la llista Tipus.

 3. Feu clic a "General" a la llista Format.

 4. Introduïu un nom per a la variable al quadre Nom, per exemple, Amaga.

 5. Introduïu un valor per a la variable al quadre Valor, per exemple, 1.

 6. Per amagar una variable en el document, seleccioneu Invisible.

 7. Feu clic a Insereix i a Tanca.

Per amagar text

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir el text.

 2. Trieu Insereix - Camps - Més camps i feu clic a la pestanya Funcions.

 3. Feu clic a "Text amagat" a la llista Tipus.

 4. Introduïu una expressió al quadre Condició. Per exemple, utilitzant la variable que heu definit prèviament, introduïu Amaga==1.

 5. Introduïu el text que vulgueu amagar en el quadre Text amagat.

 6. Feu clic a Insereix i a Tanca.

Per amagar un paràgraf

 1. Feu clic al paràgraf on vulgueu afegir el text.

 2. Trieu Insereix - Camps - Més camps i feu clic a la pestanya Funcions.

 3. Feu clic a "Paràgraf amagat" a la llista Tipus.

 4. Introduïu una expressió al quadre Condició. Per exemple, utilitzant la variable que heu definit prèviament, introduïu Amaga==1.

 5. Feu clic a Insereix i a Tanca.

Icona de nota

Per habilitar aquesta funció heu de desactivar la marca de selecció del menú Visualitza - Paràgrafs amagats, ja que si la marca està activada no podreu amagar cap paràgraf.


Per amagar una secció

 1. Seleccioneu el text que vulgueu amagar en el document.

 2. Trieu Insereix - Secció.

 3. A l'àrea Amaga, seleccioneu Amaga i introduïu una expressió al quadre Condició. Per exemple, utilitzant la variable que heu definit prèviament, introduïu Amaga==1.

 4. Feu clic a Insereix.