Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

Per crear un estil de paràgraf per als títols dels capítols

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. Al quadre Estil, seleccioneu l'estil de paràgraf que vulgueu utilitzar per als títols dels capítols, com ara "Encapçalament 1".

 3. Seleccioneu l'estil de numeració per als títols de capítol al quadre Numeració, per exemple, "1,2,3...".

 4. Introduïu "Capítol" seguit d'un espai al quadre Abans.

 5. Introduïu un espai al quadre Després.

 6. Feu clic a D'acord.

Per a inserir el nom i el número de capítol en una capçalera o en un peu

 1. Apliqueu l'estil de paràgraf que hàgiu definit per als títols de capítol als encapçalaments de capítol del document.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Feu clic a la capçalera o al peu.

 4. Trieu Insereix - Camps - Més camps i feu clic a la pestanya Funcions.

 1. Feu clic a "Capítol" a la llista Tipus i a "Número i nom del capítol" a la llista Format.

 2. Feu clic a Insereix i a continuació feu clic a Tanca.

Les capçaleres de les pàgines que utilitzin l'estil de pàgina actual mostraran automàticament el nom i el número de capítol.

Quant a les capçaleres i els peus

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Definició de capçaleres i peus diferents

Formatació de capçaleres i peus