Inserció i edició de notes al peu o de notes finals

Les notes al peu ofereixen més informació sobre un tema a la part inferior de la pàgina i les notes finals ofereixen informació al final del document. El LibreOffice numera de manera automàtica les notes al peu i les notes finals.

Per a inserir una nota al peu o una nota final

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu col·locar l'àncora de la nota.

  2. Trieu Insereix ▸ Nota al peu o final.

  3. Seleccioneu el format que vulgueu utilitzar a l'àrea Numeració. Si seleccioneu Caràcter, feu clic al botó de navegació (...) i seleccioneu el caràcter que vulgueu utilitzar per a la nota al peu.

  4. Seleccioneu Nota al peu o Nota final a l'àrea Tipus.

  5. Feu clic a D'acord.

  6. Introduïu la nota.

Icona

També podeu inserir notes al peu fent clic a la icona Insereix directament una nota al peu de la barra d'eines Insereix.

Per inserir una nota al peu o una nota final

Espaiat entre notes al peu