Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

Icona

El LibreOffice pot aplicar automàticament estils de pàgina alternats a les pàgines parelles (a l'esquerra) i a les pàgines senars (a la dreta) del document. Per exemple, podeu utilitzar els estils de pàgina per mostrar capçaleres i peus diferents a les pàgines parelles i senars. L'estil de pàgina actual es mostra a la Barra d'estat, a la part inferior de l'espai de treball.

Per configurar que els estils de pàgina alternin

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. A la llista d'estils de pàgina, feu clic amb el botó dret a "Pàgina esquerra" i trieu Modifica.

  3. Feu clic a la pestanya Organitzador.

  4. Seleccioneu "Pàgina dreta" en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord.

  5. A la llista d'estils de pàgina, feu clic amb el botó dret a "Pàgina dreta" i trieu Modifica.

  6. Seleccioneu "Pàgina esquerra" en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Icona de consell

Apliqueu l'estil "Primera pàgina" a la pàgina de títol del document si no voleu que aquesta pàgina contingui una capçalera o un peu.


Per suprimir la impressió de pàgines buides

Si en el document apareixen dues pàgines parelles o dues pàgines senars seguides, el Writer inserirà per defecte una pàgina buida entre aquestes pàgines. Podeu suprimir aquestes pàgines buides generades de manera automàtica de la impressió i de l'exportació a PDF.

  1. Trieu - LibreOffice Writer - Imprimeix.

  2. Suprimiu la marca de selecció de la casella Imprimeix les pàgines en blanc que s'han inserit automàticament.