Text condicional

Podeu configurar els camps del document perquè mostrin text quan es compleixi una condició que hàgiu definit. Per exemple, podeu definir el text condicional que es mostra en una sèrie de lletres de recordatori.

La configuració del text condicional en aquest exemple és un procés que consta de dues parts. En primer lloc heu de crear una variable, i a continuació heu de crear la condició.

Per definir una variable condicional

La primera part de l'exemple consisteix a definir una variable per a l'expressió de la condició.

 1. Trieu Insereix - Camps - Més camps i feu clic a la pestanya Variables.

 2. Feu clic a "Defineix la variable" a la llista Tipus.

 3. Introduïu un nom per a la variable en el quadre Nom, per exemple, Recordatori.

 4. Feu clic a "Text" a la llista Format.

 5. Introduïu 1 al quadre Valor i feu clic a Insereix.
  La llista Format ara mostra un format "General".

Per definir una condició i el text condicional

La segona part de l'exemple consisteix a definir la condició que cal complir i a inserir un espai reservat per visualitzar el text condicional en el document.

 1. Col·loqueu el cursor a la posició del text on vulgueu introduir el text condicional.

 2. Trieu Insereix - Camps - Més camps i feu clic a la pestanya Funcions.

 3. Feu clic a "Text condicional" a la llista Tipus.

 4. Introduïu Recordatori EQ "3" en el quadre Condició. D'aquesta manera, el text condicional es mostrarà quan la variable del camp que heu definit en la primera part d'aquest exemple sigui igual a 3.

  Les cometes que envolten el "3" indiquen que la variable que heu definit en la primera part d'aquest exemple és una cadena de text.

 1. Introduïu el text que vulgueu que es mostri quan es compleixi la condició en el quadre Aleshores. La longitud del text que podeu introduir en aquest quadre és gairebé il·limitada, per la qual cosa hi podeu enganxar un paràgraf.

 2. Feu clic a Insereix i a continuació a Tanca.

Per mostrar el text condicional

En aquest exemple, el text condicional es visualitza quan el valor de la variable condicional és igual a 3.

 1. Col·loqueu el cursor davant del camp que heu definit en la primera part d'aquest exemple i trieu Edita ▸ Camps.

 2. Reemplaceu el nombre del quadre Valor amb un 3 i feu clic a Tanca.

 3. Si el camp no s'actualitza de manera automàtica, premeu F9.