Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Per afegir numeració automàtica a un estil d'encapçalament

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. En el quadre Estil de paràgraf, seleccioneu l'estil d'encapçalament al qual vulgueu afegir números de capítol.

  3. En el quadre Número, seleccioneu l'estil de numeració que vulgueu utilitzar i feu clic a D'acord.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Feu clic a l'inici del text del paràgraf d'encapçalament, després del número.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a encapçalament

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Seleccioneu l'estil personalitzat en el quadre Estil de paràgraf.

  3. Feu clic al nivell d'encapçalament que vulgueu assignar a l'estil de paràgraf personalitzat a la llista Nivell.

  4. Feu clic a D'acord.

Canviar el nivell d'esquema de llistes numerades i de llistes amb pics

Organització de capítols amb el Navegador