Organització de capítols amb el Navegador

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

Icona de consell

Per a moure ràpidament el cursor del text a un encapçalament del document, feu doble clic a un encapçalament a la llista Navegador.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Per a moure un encapçalament cap amunt o cap avall en el document

Icona d'avís

Assegureu-vos que tots els nivells d'encapçalament es mostren al Navegador. Per defecte, es mostren tots els nivells. Vegeu a continuació els passos per canviar els nivells d'encapçalament que es mostren.


  1. A la barra Estàndard, feu clic a la icona Navegador Icona per obrir el Navegador.

  2. On the Navigator, click the Content View icon Icon.

  3. Realitzeu una de les accions següents:

  1. Arrossegueu un encapçalament a una nova ubicació de la llista Navegador.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon or Demote Chapter icon Icon.

Icona de nota

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Per a augmentar o reduir el nivell d'un encapçalament

  1. Seleccioneu l'encapçalament a la llista Navegador.

  2. Click the Promote Level Icon or Demote Level icon Icon.

Per a canviar el nombre de nivells d'encapçalament que es visualitzen

Click the Heading Levels Shown icon Icon, and then select a number from the list.