Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Podeu utilitzar tecles de drecera per realitzar tasques habituals d'una manera ràpida al LibreOffice. Aquesta secció enumera les tecles de drecera per defecte del LibreOffice Writer.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


També podeu utilitzar les tecles de drecera generals al LibreOffice.

Tecles de funció per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

F2

Barra de fórmules

+F2

Insereix camps

F3

Completa el text automàtic

+F3

Edita el text automàtic

Maj+F4

Selecciona el marc següent

Ctrl+Shift+F4

Obre la visualització de la font de dades

F5

Navegador actiu/inactiu

+Maj+F5

Navegador actiu, va al número de pàgina

F7

Verificació ortogràfica

+F7

Tesaurus

F8

Mode d'extensió

+F8

Ombreigs dels camps activats/desactivats

Maj+F8

Mode de selecció addicional

Ctrl+Maj+F8

Mode de selecció en bloc

F9

Actualitza els camps

+F9

Mostra els camps

Maj+F9

Calcula la taula

+Maj+F9

Actualitza els camps i les llistes d'entrada

+F10

Caràcters no imprimibles actius/inactius

Styles window on/off

Maj+F11

Crea un estil

+F11

Situa el focus al quadre Aplica l'estil

+Maj+F11

Actualitza l'estil

F12

Numeració activa

+F12

Insereix o edita una taula

Maj+F12

Pics actius

+Maj+F12

Numeració / pics inactius


Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

+A

Ho selecciona tot

+J

Justifica

+D

Subratllat doble

+E

Centrat

+H

Cerca i reemplaça

+Maj+P

Superíndex

+L

Alinea a l'esquerra

+R

Alinea a la dreta

+Maj+B

Subíndex

Refà l'última acció

+0 (zero)

Aplica l'estil de paràgraf Cos del text

+1

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 1

+2

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 2

+3

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 3

+4

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 4

+5

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 5

+ signe més

Calcula el text seleccionat i copia el resultat en el porta-retalls.

+guionet (-)

Guionets personalitzats; partició de mots definida per l'usuari.

+Maj+signe de menys (-)

Guió no separable (no s'utilitza per a la partició de mots)

+signe de multiplicació * (només en el teclat numèric)

Executa el camp macro

+Maj+Espai

Espais no separables. Els espais no separables no s'utilitzen per a la partició de mots i no s'amplien si el text està justificat.

Maj+Retorn

Salt de línia sense canvi de paràgraf

+Retorn

Salt de pàgina manual

+Maj+Retorn

Salt de columna en textos amb múltiples columnes

+Retorn

Inserció d'un paràgraf nou sense numeració dins una llista. No funciona quan el cursor és al final de la llista.

+Retorn

Inserció un paràgraf nou directament abans o després d'una secció, o abans d'una taula.

Fletxa esquerra

Mou el cursor cap a l'esquerra

Maj+Fletxa esquerra

Mou el cursor amb la selecció cap a l'esquerra

+Fletxa esquerra

Va al començament de la paraula

+Maj+Fletxa esquerra

Selecció cap a l'esquerra paraula per paraula

Fletxa dreta

Mou el cursor cap a la dreta

Maj+Fletxa dreta

Mou el cursor amb la selecció cap a la dreta

+Flexta dreta

Va al començament de la paraula següent

+Maj+Fletxa dreta

Selecció cap a la dreta paraula per paraula

Fletxa amunt

Mou el cursor una línia cap amunt

Maj+Fletxa amunt

Selecció de línies en direcció ascendent

Ctrl+Fletxa amunt

Mou el cursor al principi del paràgraf anterior

Maj+Fletxa amunt

Selecciona fins al principi del paràgraf. La següent vegada que premeu la tecla estendrà la selecció fins al principi del paràgraf anterior.

Fletxa avall

Mou el cursor una línia avall

Maj+Fletxa avall

Selecció de línies en direcció descendent

+Fletxa avall

Mou el cursor al principi del paràgraf següent.

Maj+Fletxa avall

Selecciona fins a la fi del paràgraf. La següent vegada que premeu una tecla estendrà la selecció fins a la fi del paràgraf

Va al començament de la línia

+Maj

Va i selecciona fins al començament d'una línia

Va al final de la línia

+Maj

Va i selecciona fins al final de la línia

Va al començament del document

+Maj

Va i selecciona el text des del començament del document

Va al final del document

+Maj

Va i selecciona el text fins al final del document

+Re Pàg

Canvia el cursor entre el text i la capçalera

+Av Pàg

Canvia el cursor entre el text i el peu

Insereix

Mode d'inserció actiu/inactiu

Re Pàg

Pàgina de pantalla cap amunt

Maj+Re Pàg

Mou la pàgina de pantalla cap amunt amb la selecció

Av Pàg

Mou avall la pàgina de pantalla

Maj+Av Pàg

Mou avall la pàgina de pantalla amb la selecció

Suprimeix el text fins al final de la paraula

+Retrocés

Suprimeix el text fins al començament de la paraula

En una llista: suprimeix un paràgraf buit davant del paràgraf actual

+Maj

Suprimeix el text fins al final de la frase

+Maj+Retrocés

Suprimeix el text fins al principi de la frase

+Tab

Suggeriment següent amb la Compleció automàtica de paraules

+Maj+Tab

Utilitzeu el suggeriment anterior amb la Compleció automàtica de paraules.

+Maj+V

Enganxa el contingut del porta-retalls com a text sense format.

+ doble clic o + Maj + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Tecles de drecera per als nivells de paràgraf i d'encapçalament

Tecles de drecera

Efecte

+fletxa amunt

Mou el paràgraf actiu o els paràgrafs seleccionats un paràgraf amunt.

+fletxa avall

Mou el paràgraf actiu o els paràgrafs seleccionats un paràgraf cap avall.

Tab

L'encapçalament en format "Encapçalament X" (X = 1-9) es mou un nivell cap avall en l'esquema.

Maj+Tab

L'encapçalament en format "Encapçalament X" (X = 2-10) es mou un nivell cap amunt en l'esquema.

+Tab

A l'inici de l'encapçalament: insereix una tabulació. Segons el gestor de finestres que utilitzeu, es pot fer servir +Tab de manera alternativa.

Per canviar el nivell de l'encapçalament amb el teclat, primer situeu el cursor davant de l'encapçalament.


Tecles de drecera per a les taules al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

+A

Si la cel·la activa és buida: selecciona tota la taula. Si no és així: selecciona el contingut de la cel·la activa. Si es torna a prémer selecciona tota la taula.

+Inici

Si la cel·la activa és buida: va al començament de la taula. Si no és així: amb la primera premuda va al començament de la cel·la activa, amb la segona premuda va al començament de la taula actual, amb la tercera premuda va al començament del document.

+Final

Si la cel·la activa és buida: va al final de la taula. Si no és així: amb la primera premuda va al final de la cel·la activa, amb la segona premuda va al final de la taula actual, amb la tercera premuda va al final del document.

+Tab

Insereix una tabulació (només en taules). Segons el gestor de finestres que utilitzeu, podeu fer servir +Tab de manera alternativa.

+tecles de cursor

Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora dreta/inferior de la cel·la.

+Maj+tecles de cursor

Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora esquerra/superior de la cel·la.

+tecles de cursor

Igual que amb l', però només es modifica la cel·la activa.

+Maj+tecles de cursor

Igual que amb l', però només es modifica la cel·la activa.

+Maj+T

Suprimeix la protecció de cel·les de totes les taules seleccionades. Si no hi ha cap taula seleccionada, la protecció de cel·les se suprimirà de totes les taules del document.

Maj++Supr

Si no hi ha cap cel·la seleccionada, se suprimeix el text del cursor fins al final de la frase actual. Si el cursor es troba al final d'una cel·la i no hi ha cap cel·la seleccionada, se suprimiran els continguts de la cel·la següent.

Si no hi ha cap cel·la seleccionada i el cursor es troba al final de la taula, el paràgraf que segueix a la taula se suprimirà tret que sigui el darrer paràgraf del document.

Si se seleccionen una o diverses cel·les, s'eliminaran totes les files que continguin la selecció. Si se seleccionen totes o algunes de les files, s'eliminarà tota la taula.


Tecles de drecera per moure i redimensionar els marcs, els gràfics i els objectes

Tecles de drecera

Efecte

Esc

El cursor es troba dins d'un marc de text i no hi ha cap text seleccionat: la tecla d'escapada selecciona el marc de text.

S'ha selecionat el marc de text: la tecla d'escapada suprimeix el cursor del marc de text.

F2 o Retorn o qualsevol altra tecla que produeixi un caràcter en la pantalla

Si s'ha seleccionat un marc de text: posicioneu el cursor al final del text en el marc de text. Si premeu qualsevol tecla que produeixi un caràcter en la pantalla i el document està en mode d'edició, el caràcter s'afegirà al text.

+tecles de cursor

Mou l'objecte.

+tecles de cursor

Redimensiona movent el marge inferior dret.

+Maj+tecles de cursor

Redimensiona movent el marge superior esquerre.

+Tab

Selecciona l'àncora d'un objecte (en el mode Edita els punts).