Número de pàgina

El número de la pàgina actual es mostra en aquest camp de la barra d'estat. Si feu doble clic s'obre el Navegador, amb el qual podeu navegar pel document. Un clic amb el botó dret del ratolí mostra totes les adreces d'interès del document. Feu clic a una adreça d'interès per situar el cursor a la ubicació d'aquesta adreça.

La pàgina visualitzada (x) i el nombre total de pàgines (y) es mostren com a Pàgina x/y. Quan us desplaceu per un document amb el ratolí, el número de pàgina es veu quan deixeu anar el botó del ratolí. Quan us desplaceu utilitzant la barra dreta de desplaçament, els números de pàgina es mostren com un consell d'ajuda. El format de numeració de pàgines de la barra d'estat i de la barra de desplaçament és idèntic.

Podeu activar o desactivar el Navegador fent doble clic al camp Número de pàgina.

Per anar a una pàgina en concret, introduïu el número de pàgina al botó de selecció de valors Pàgina del Navegador i després premeu Retorn.

Icona de nota

Si premeu les tecles de drecera Maj++F5, commutareu a l'entrada del número de pàgina. En prémer Retorn, el cursor es mourà a la pàgina seleccionada.