New Address Block or Edit Address Block

Especifiqueu l'emplaçament dels camps de dades d'adreça en el bloc d'adreça en els documents de la combinació de correu.

Address elements

Seleccioneu un camp d'adreça i arrossegueu-lo a l'altra llista.

>

Afegeix el camp seleccionat de la llista Elements de l'adreça a l'altra llista. Podeu afegir el mateix camp més d'una vegada.

<

Suprimeix el camp seleccionat des de l'altra llista.

Drag address elements here

Organitzeu els camps amb la funció d'arrossegar i deixar anar o bé utilitzeu els botons de cursor.

Previsualització

Mostra una previsualització del primer registre de la base de dades amb el format actual del bloc d'adreça.

(Botons de cursor)

Seleccioneu un element de la llista i feu clic al botó de cursor per moure l'entrada.