Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Aquest document ha de contenir una salutació

Afegeix una salutació.

Insereix una salutació personalitzada

Afegeix una salutació personalitzada al document de combinació de correu. Per utilitzar la salutació per defecte, desactiveu la casella de selecció.

Dona

Seleccioneu una salutació personalitzada per a una destinatària.

Nou

Obre el diàleg Salutació personalitzada (destinatària).

Home

Seleccioneu una salutació personalitzada per a un destinatari.

Nou

Obre el diàleg Salutació personalitzada (destinatari).

Nom dels camps

Seleccioneu el nom del camp de la base de dades d'adreces que conté la informació de gènere.

Valor del camp

Seleccioneu el valor del camp que indica el gènere del destinatari.

Salutació general

Seleccioneu la salutació per defecte que s'utilitzarà quan no especifiqueu una salutació personalitzada.

Previsualització

Mostra una previsualització de la salutació.

Fes coincidir els camps

Obre el diàleg Fes coincidir els camps.

(Botons de navegació)

Utilitzeu els botons de navegació per previsualitzar la informació dels registres de dades anteriors o següents.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.