Auxiliar de combinació de correu - Adreces

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Icona de nota

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Icona de nota

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for e-mail messages.


Select Address List

Obre el diàleg Selecciona una llista d'adreces, on podeu triar una font de dades per a les adreces, afegir-ne de noves o escriure una llista d'adreces nova.

Icona d'avís

Quan editeu alguns registres en una font de dades d'un full de càlcul del Calc que actualment s'està utilitzant per combinar correu, aquests canvis no es podran veure a la combinació de correu.


Aquest document ha de contenir un bloc d'adreça

Afegeix un bloc d'adreça en el document de combinació de correu.

Seleccioneu el format del bloc d'adreça que voleu utilitzar.

Icona d'avís

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Suprimeix les línies que només contenen camps buits

Activeu aquesta opció per evitar que l'adreça contingui línies buides.

Més

Obre el diàleg Selecciona un bloc d'adreça.

Fes coincidir els camps

Obre el diàleg Fes coincidir els camps.

Icona d'avís

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Botons de navegació)

Utilitzeu els botons de navegació per previsualitzar la informació dels registres de dades anteriors o següents.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.