Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Carta

Crea un document de combinació de correu imprimible.

Missatge de correu electrònic

Crea documents de combinació de correu que podeu enviar com a missatge o fitxer adjunt d'un correu electrònic.

Next step: Mail Merge Wizard - Addresses