Notes finals

Especifica la formatació per a les notes finals. El tipus de numeració de les notes finals i els estils que s'aplicaran són les opcions disponibles.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines - Notes al peu/finals - Notes finals


Numeració automàtica

Seleccioneu l'estil de numeració que voleu utilitzar per a les notes al peu i al final.

Selecció

Descripció

A, B, C

Majúscules

a, b, c

Minúscules

I, II, III

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii

Xifres romanes (minúscules)

1, 2, 3

Xifres aràbigues

A,... AA,... AAA,...

Numeració alfabètica amb lletres majúscules. Després de les primeres 26 entrades, la numeració es reinicia en "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numeració alfabètica amb lletres minúscules. Després de les 26 primeres entrades, la numeració es reinicia en "aa".


Inicia a

Introduïu el número de la primera nota final del document. Us serà útil si voleu que la numeració de la nota final abasti més d'un document.

Abans

Introduïu el text que voleu visualitzar davant del número de la nota final en el text de la nota. Per exemple, escriviu "re: " per visualitzar "re: 1".

Després

Introduïu el text que voleu visualitzar després del número de la nota al peu en el text de la nota. Per exemple, escriviu ")" per visualitzar "1)".

Estils

Per garantir una aparença uniforme per a les notes finals del document, assigneu-los un estil de paràgraf.

Paràgraf

Seleccioneu l'estil de paràgraf per al text de la nota final.

Pàgina

Seleccioneu l'estil de pàgina que voleu utilitzar per a les notes finals.

Estils de caràcter

Podeu assignar estils a les àncores i al text de les notes finals. Podeu utilitzar els estils predefinits de les notes finals o un de diferent.

Àrea de text

Seleccioneu l'estil de caràcter que voleu utilitzar per a les àncores de nota final a l'àrea de text del document.

Àrea de la nota final

Seleccioneu l'estil de caràcter que voleu utilitzar per als números de nota final a l'àrea de nota final.