Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Nivell

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

Numeració

Especifiqueu la formatació per al nivell d'esquema seleccionat.

Estil de paràgraf

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Número

Seleccioneu l'estil de numeració que voleu aplicar al nivell d'esquema seleccionat.

Selecció

Descripció

A, B, C...

Majúscules

a, b, c...

Minúscules

I, II, III...

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii...

Xifres romanes (minúscules)

1, 2, 3...

Xifres aràbigues

A,... AA,... AAA,...

En la numeració alfabètica amb lletres majúscules idèntiques, el nombre de lletres indica el nivell del capítol. Per exemple, el segon nombre del nivell tres és "BBB".

a,... aa,... aaa,...

En la numeració alfabètica amb lletres minúscules idèntiques, el nombre de lletres indica el nivell del capítol. Per exemple, el tercer nombre del nivell dos és "cd".

Cap

Cap símbol de numeració. Només apareix el caràcter o el símbol definit en els camps Separador al començament de la línia numerada.


Estil de caràcter

Seleccioneu el format del caràcter de numeració.

Mostra els subnivells

Seleccioneu el nombre de nivells d'esquema que cal incloure en la numeració del capítol. Per exemple, seleccioneu "3" per visualitzar tres nivells de la numeració del capítol: 1.1.1

Separador davant

Introduïu el text que voleu que es mostri davant del número del capítol. Per exemple, escriviu "Capítol " per visualitzar "Capítol 1".

Separador darrere

Introduïu el text que voleu visualitzar després del número del capítol. Per exemple, escriviu un punt (.) per visualitzar "1."

Inicia a

Introduïu el nombre en què voleu reiniciar la numeració de capítols.