Chapter Numbering

Especifica el format numèric i la jerarquia de la numeració de capítols en el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Icona de consell

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Icona de nota

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Posició

Permet definir les opcions de sagnat, espaiat i alineació per a la llista numerada o amb pics.

Format

Saves or loads a chapter and outline number format. A saved outline number format is available to all text documents.

Icona de nota

The Format button is only available for chapter and outline numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the Numbering Styles of the paragraphs.


Sense títol 1 - 9

Seleccioneu l'estil de numeració predefinit que voleu assignar al nivell d'esquema seleccionat.

Anomena i desa

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Anomena i desa

Feu clic en un estil de numeració de la llista i, a continuació, introduïu un nom per a l'estil. Els nombres corresponen al nivell d'esquema a què estan assignats els estils.