Aplica i edita els canvis

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines - Opcions de correcció automàtica. En el diàleg, se us sol·licita que accepteu o rebutgeu els canvis.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica i edita els canvis


Accepta-ho tot

Applies all of the formatting changes.

Rebutja'ls tots

Rejects all of the formatting changes.

Edita els canvis

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Accepta o rebutja els canvis, pestanya Filtre