Macro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix/Format - Imatge - Macro

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab

Trieu Edita ▸ Text automàtic ▸ Text automàtic (botó) ▸ Macro

Trieu Edita ▸ Mapa d'imatge i obriu el menú contextual Macro

Trieu el botó Esdeveniments de la pestanya Format - Caràcter - Enllaç


Esdeveniment

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

A la taula següent es llisten els tipus d'objecte i els esdeveniments que poden activar una macro:

Esdeveniment

Activador d'esdeveniments

Objecte OLE

Image

Marc

Text automàtic

Àrea del mapa d'imatge

Enllaç

Feu clic a l'objecte

l'objecte està seleccionat

Ratolí sobre l'objecte

la busca del ratolí es mou sobre l'objecte

Activa l'enllaç

l'enllaç assignat a l'objecte està premut

El ratolí deixa l'objecte

La busca del ratolí es mou fora de l'objecte

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

Entrada de caràcters alfanumèrics

s'ha introduït el text

Entrada de caràcters no alfanumèrics

S'introdueixen caràcters no imprimibles, com ara tabuladors i salts de línia.

Canvia la mida del marc

el marc s'ha redimensionat

Mou el marc

s'ha mogut el marc

Abans d'inserir un text automàtic

abans que s'insereixi el text automàtic

Després d'inserir un text automàtic

després d'inserir el text automàtic


Icona de nota

Per als esdeveniments que estan enllaçats a controls als formularis, vegeu Propietats de control o Propietats del formulari.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Els marcs us permeten enllaçar alguns esdeveniments a una funció que decidirà si l'esdeveniment està gestionat pel LibreOffice Writer o per la funció. Consulteu l'ajuda del LibreOffice Basic per obtenir més informació.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Assigna

Assigns the selected macro to the selected event.

Suprimeix

Removes the macro assignment from the selected entry.