Imatge

Especifiqueu les opcions d'inverteix i enllaç de la imatge seleccionada.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Image - Image tab


Inverteix

Verticalment

Flips the selected image vertically.

Horitzontalment

Flips the selected image horizontally.

En totes les pàgines

Inverteix horitzontalment la imatge seleccionada a totes les pàgines.

En les pàgines de l'esquerra

Inverteix horitzontalment la imatge seleccionada només a les pàgines parells.

En les pàgines de la dreta

Inverteix horitzontalment la imatge seleccionada només a les pàgines senars.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Enllaç

Insereix la imatge com a enllaç.

Nom del fitxer

Mostra el camí al fitxer gràfic enllaçat. Per canviar l'enllaç, feu clic al botó de navegació (...) i, a continuació, cerqueu el fitxer al qual voleu enllaçar-lo.

Navega

Localitzeu el fitxer gràfic nou que voleu enllaçar i, a continuació, feu clic a Obre.

Format - Inverteix

Edita ▸ Enllaços