Tipus

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format- Imatge - Tipus

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab


Mida

Amplada

Enter the width that you want for the selected object.

Relatiu

Calcula l'amplada de l'objecte seleccionat com a percentatge de l'amplada de l'àrea de text de la pàgina.

Relació a l'amplada relativa

Decideix el significat d'«amplada al 100%»: l'area del text (sense els marges) o la pàgina completa (amb els marges inclosos).

Alçada

Enter the height that you want for the selected object.

Relatiu

Calcula l'alçada de l'objecte seleccionat com a percentatge de l'alçada de l'àrea de text de la pàgina.

Relació a l'altura relativa

Decideix el significat d'«alçada al 100%»: l'area del text (sense els marges) o la pàgina completa (amb els marges inclosos).

Conserva la relació

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Mida original

Reinicialitza els paràmetres de mida de l'objecte seleccionat als valors originals.

Icona de nota

Aquesta opció no està disponible per als marcs.


Automàtic

Ajusta automàticament l'amplada i l'alçada d'un marc perquè coincideixi amb el contingut del marc. Si ho voleu, podeu especificar l'amplada o l'alçada mínima per al marc.

Icona de nota

L'opció Automàtic només està disponible quan seleccioneu un marc.


Àncora

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

A la pàgina

Anchors the selection to the current page.

Al paràgraf

Anchors the selection to the current paragraph.

Al caràcter

Anchors the selection to a character.

Com a caràcter

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Posició

Especifiqueu la ubicació de l'objecte seleccionat en la pàgina actual.

Horitzontal

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

per

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

a

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Podeu veure els resultats de les opcions d'alineació seleccionades en el quadre Previsualització

Rèplica en pàgines parelles

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

Icona de consell

També podeu utilitzar les opcions d'inversió dels Imatge per ajustar el format dels objectes a les pàgines senars i parelles.


Vertical

Select the vertical alignment option for the object.

Icona de nota

Si ancoreu un objecte a un marc amb una alçada fixa, només estaran disponibles les opcions d'alineació "Inferior" i "Centre".


per

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

a

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Segueix el flux del text

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

Per defecte, l'opció Segueix el flux de text està seleccionada quan s'obre un document creat en una versió del Writer anterior a OpenOffice.org 2.0. Tanmateix, aquesta opció no està seleccionada quan es crea un document o quan s'obre en el format de Microsoft Word format (*.doc).

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

El rectangle verd representa l'objecte seleccionat i el rectangle vermell el punt de referència de l'alineació. Si ancoreu l'objecte com a caràcter, el rectangle de referència canvia a una línia vermella.

Format - Àncora

Format - Alineació