Flux de text

Especifiqueu les opcions de partició de mots i paginació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format - Paràgraf - Flux del text

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab

Trieu la pestanya Edita ▸ Cerca i reemplaça ▸ Format ▸ Flux del text


Partició de mots

Especifiqueu les opcions de partició de mots per als documents de text.

Automàtica

Insereix automàticament els guionets allà on són necessaris en un paràgraf.

Caràcters al final de la línia

Introduïu el nombre mínim de caràcters que s'ha de deixar al final de la línia davant del guionet.

Caràcters al començament de la línia

Introduïu el nombre mínim de caràcters que han d'aparèixer al començament de la línia després del guionet.

Nombre màxim de guionets consecutius

Introduïu el nombre màxim de línies consecutives sobre les quals es pot aplicar la partició de mots.

Salts

Especifiqueu les opcions de Salt de pàgina o de columna.

Insereix

Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, seleccioneu el tipus de salt que voleu utilitzar.

Tipus

Seleccioneu el tipus de salt que voleu inserir.

Posició

Seleccioneu el lloc on voleu inserir el salt.

Amb estil de pàgina

Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, seleccioneu l'estil de pàgina que voleu utilitzar per a la primera pàgina després del salt.

Estil de pàgina

Seleccioneu l'estil de formatació que s'aplicarà per a la primera pàgina després del salt.

Número de pàgina

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Opcions

Especifiqueu les opcions de flux de text per als paràgrafs que apareixen abans i després del salt de pàgina.

No parteixis el paràgraf

Desplaça tot el paràgraf a la pàgina o a la columna següent després d'inserir un salt.

Mantén els paràgrafs junts

Manté el paràgraf actual i el paràgraf següent junts quan s'insereix un salt o un salt de columna.

Control de línies òrfenes

Especifica el nombre mínim de línies d'un paràgraf abans d'un salt de pàgina. Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, introduïu un nombre en el quadre Línies. Si el nombre de línies del final de la pàgina és inferior a la quantitat que s'ha especificat en el quadre Línies, el paràgraf es desplaçarà a la pàgina següent.

Control de línies vídues

Especifica el nombre mínim de línies d'un paràgraf de la primera pàgina posterior al salt. Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, introduïu un nombre en el quadre Línies. Si el nombre de línies del començament de la pàgina és inferior a la quantitat que s'ha especificat en el quadre Línies, s'ajustarà la posició del salt.

Línies òrfenes.