Índex

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Bibliografia com a tipus d'índex.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


Tipus i títol

Especifiqueu el tipus i el títol de l'índex.

Tipus

Seleccioneu el tipus d'índex que voleu inserir. Les opcions disponibles en aquesta pestanya depenen del tipus d'índex que hàgiu seleccionat. Si el cursor es troba en un índex quan trieu Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules, podeu editar aquell índex.

Títol

Introduïu un títol per a l'índex seleccionat.

Protegit contra canvis manuals

Evita que es canviïn els continguts de l'índex. Els canvis manuals que feu a un índex es perdran quan s'actualitzi. Si voleu que el cursor es desplaci a través d'una àrea protegida, trieu - LibreOffice Writer - Ajudes a la formatació i, a continuació, activeu la casella de selecció Cursor en àrees protegides - Habilita.

Formatació de les entrades

Numera les entrades

Numera automàticament les entrades bibliogràfiques. Per configurar les opcions d'ordenació per a la numeració, feu clic a la pestanya Entrades.

Parèntesis

Seleccioneu els parèntesis que voleu que tanquin les entrades bibliogràfiques.

Ordena

Configura les opcions per ordenar les entrades d'índex.

Llengua

Seleccioneu les regles de la llengua que s'han d'utilitzar per ordenar les entrades d'índex.

Tipus de clau

Seleccioneu numèric si voleu ordenar els nombres per valor, com ara 1, 2, 12. Seleccioneu alfanumèric si voleu ordenar els nombres pel codi del caràcter, com ara 1, 12, 2.