Type

Utilitzeu aquesta pestanya per especificar i definir el tipus d'índex que voleu inserir. També podeu crear índexs personalitzats.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de contingut i índex ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Tipus (depèn del tipus)


En funció del tipus d'índex que hàgiu seleccionat, aquesta pestanya contindrà les opcions següents.

Taula de continguts

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Índex alfabètic

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Índex alfabètic com a tipus d'índex.

Índex d'il·lustracions

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu l'Índex d'il·lustracions com a tipus d'índex.

Índex de taules

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Taules d'índex com a tipus d'índex.

Definit per l'usuari

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Definit per l'usuari com a tipus d'índex.

Taula d'objectes

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Taula d'objectes com a tipus d'índex.

Bibliografia

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Bibliografia com a tipus d'índex.

Ús de taules de continguts i índexs

Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada