Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia


També podeu previsualitzar l'índex o la taula en aquest diàleg.

En funció del tipus d'índex o de taula que hàgiu seleccionat, apareixeran les pestanyes següents.

Type

Utilitzeu aquesta pestanya per especificar i definir el tipus d'índex que voleu inserir. També podeu crear índexs personalitzats.

Entrades (índexs/taules)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Estils

Podeu assignar diferents estils de paràgraf per canviar la formatació dels títols d'índex, dels separadors i de les entrades d'índex. També podeu modificar els estils dels paràgrafs amb aquest diàleg.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Utilitzeu aquesta pestanya per especificar el format de la columna per a l'índex o per a la taula de continguts. Per defecte, el títol de l'índex ocupa l'amplada d'una columna i s'estén fora del marge esquerre de la pàgina.

Fons

Definiu el color o el gràfic de fons.

Ús de taules de continguts i índexs