Camp d'entrada

Insereix un camp de text que podeu obrir i editar fent clic en el document. Podeu utilitzar els camps d'entrada per a text, o per assignar un valor nou a una variable.

Per canviar el contingut d'un camp d'entrada en un document, feu clic en el camp i, a continuació, editeu el text en el quadre inferior del diàleg.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box of the Input Field on the Functions tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Següent

Salta al camp d'entrada següent del document. Aquest botó només està disponible quan situeu el cursor directament davant d'un camp d'entrada i, a continuació, premeu Maj+Ctrl+F9.