Insereix un marcador

Insereix un marcador a la posició del cursor. Més endavant podeu utilitzar el Navegador per saltar ràpidament a la ubicació marcada. En un document HTML, els marcadors es converteixen en àncores des de les quals podeu anar a un enllaç.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix - Marca de text

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Adreça d'interès


Per saltar a un marcador concret, premeu F5 per obrir el Navegador, feu clic en el signe més (+) al costat de l'entrada Marcador i, a continuació, feu doble clic al marcador.

Marcadors

Escriviu el nom del marcador que voleu crear. La llista següent conté tots els marcadors del document actual. Per suprimir un marcador, seleccioneu-lo a la llista i, a continuació, feu clic a Suprimeix.

No podeu utilitzar els caràcters especials següents en el nom d'un marcador: / \ @ : * ? " ; , . #

Suprimeix

Per suprimir un marcador, seleccioneu el marcador del diàleg Insereix un marcador i feu clic al botó Suprimeix. No apareixerà cap diàleg de confirmació.