Combinació de correu

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Per a accedir a aquesta ordre...

Inseriu com a mínim un camp de la base de dades d'adreces a un document de text i després comenceu a imprimir el document. Responeu "Sí" quan el programa us pregunti si voleu imprimir una carta de formulari.


Mentre s'imprimeix, la informació de la base de dades canvia els camps corresponents de la base de dades (espais reservats). Per obtenir més informació sobre la inserció de camps de la base de dades, consulteu la pestanya Base de dades a Insereix - Camps - Més camps.

Registres

Determina el nombre de registres per a imprimir la carta de formulari. S'imprimirà una carta per cada registre.

Tots

Processa tots els registres de la base de dades.

Registres seleccionats

Només processa els registres marcats de la base de dades. Aquesta opció només estarà disponible si anteriorment heu marcat els registres necessaris a la base de dades.

Des de:

Specify the number of the first record to be printed.

A:

Specify the number of the last record to be printed.

Sortida

Determina si s'enviaran les cartes de formulari a una impressora o si es desaran en un fitxer.

Impressora

Imprimeix les cartes de formulari.

Fitxer

Desa les cartes de formulari en fitxers.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Camp

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Camí

Especifica el camí on s'emmagatzemaran les cartes de formulari.

...

Obre el diàleg Seleccioneu el camí.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Creació d'una carta de formulari

Auxiliar de combinació de correu

Inicia l'auxiliar de Combinació de correu per crear cartes de formulari o enviar missatges de correu electrònic a molts destinataris.