Operacions amb conjunts

Podeu assignar diferents operadors de conjunts als caràcters d'una fórmula del LibreOffice Math. Els operadors individuals es mostren a la secció inferior de la subfinestra Elements. Obriu el menú contextual de la finestra d'ordres per visualitzar una llista idèntica de les funcions individuals. Els operadors que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure directament a la finestra d'ordres, on també podeu inserir altres parts d'una fórmula directament, encara que disposin d'un símbol propi.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de la finestra d'ordres i trieu Operacions amb conjunts

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Operacions amb conjunts en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


Després de seleccionar l'element d'Operacions amb conjunts de la subfinestra Elements es mostraran icones rellevants a la part inferior d'aquesta subfinestra. Feu clic a un símbol per incorporar l'operador a la fórmula que estigueu editant a la finestra d'ordres.

Operacions amb conjunts en detall:

Icona

Inclòs a

Utilitzeu la icona per inserir l'operador de conjunts inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> in <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

No inclòs a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> notin <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Inclou

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts inclou amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> owns <?> o <?> ni <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt buit

Utilitzeu aquesta icona per inserir un conjunt buit. També podeu escriure emptyset a la finestra d'ordres per inserir un conjunt buit en el document.

Icona

Intersecció

Utilitzeu aquesta icona per inserir dos espais reservats amb l'operador de conjunts intersecció de conjunts. També podeu introduir <?> intersection <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Unió

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts unió amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> union <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Diferència

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts diferència. També podeu introduir <?> setminus <?> o <?> bslash <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt quocient

Utilitzeu aquesta icona per inserir una barra inclinada per a la creació d'un conjunt quocient amb dos espais reservats. Escriviu <?>slash<?> a la finestra d'ordres per obtenir el mateix resultat.

Icona

Àlef

Utilitzeu aquesta icona per inserir un nombre cardinal. Podeu aconseguir el mateix resultat introduint aleph a la finestra d'ordres.

Icona

Subconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt. També podeu introduir <?>subset<?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Subconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>subseteq<?> a la finestra d'ordres.

Icona

Superconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>supset<?> a la finestra d'ordres.

Icona

Superconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt o igual a amb dos espais reservats. De manera alternativa, podeu introduir <?>supseteq<?> a la finestra d'ordres.

Icona

No subconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>nsubset<?> a la finestra d'ordres.

Icona

No subconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>nsubseteq<?> a la finestra d'ordres.

Icona

No superconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>nsupset<?> a la finestra d'ordres.

Icona

No superconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>nsupseteq<?> a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt dels nombres naturals

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres naturals. També podeu escriure setn a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt dels nombres enters

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres enters. També podeu escriure setz a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt dels nombres racionals

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres racionals. També podeu escriure setq directament a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt dels nombres reals

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres reals. També podeu introduir setr a la finestra d'ordres.

Icona

Conjunt dels nombres complexos

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres complexos. També podeu introduir setc a la finestra d'ordres.

Icona d'avís

Assegureu-vos de deixar espais (separacions) entre els valors i les ordres quan les introduïu manualment a la finestra d'ordres per garantir que l'estructura sigui correcta.