Formats

Podeu triar entre diverses opcions per formatar una fórmula del LibreOffice Math. Les opcions de format es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes opcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Formats

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Formats en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista de totes les opcions de formatació disponibles al LibreOffice Math. La icona que hi ha al costat de cada opció de formatació indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (menú Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Icona de nota

La lletra "a" fa referència a l'espai reservat de la fórmula al qual voleu aplicar la formatació que escaigui. Podeu substituir aquest caràcter per qualsevol altre.


Opcions de formatació

Icona

Superíndex a l'esquerra

Insereix un superíndex a l'esquerra d'un espai reservat. També podeu escriure <?>lsup{<?>} a la finestra d'ordres.

Icona

Superíndex a sobre

Insereix un superíndex directament a sobre d'un espai reservat. També podeu escriure <?>csup<?> a la finestra d'ordres.

Icona

Superíndex a la dreta

Insereix un superíndex a la dreta d'un espai reservat. També podeu escriure <?>^{<?>} directament a la finestra d'ordres, o bé utilitzar rsup o sup.

Icona

Pila vertical (2 elements)

Insereix una pila vertical (binomi) amb dos espais reservats. També podeu escriure binom<?><?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Línia nova

Insereix una línia nova en el document. També podeu escriure newline directament a la finestra d'ordres.

Icona

Subíndex a l'esquerra

Insereix un subíndex a l'esquerra d'un espai reservat. També podeu escriure <?>lsub{<?>} a la finestra d'ordres.

Icona

Subíndex a sota

Insereix un subíndex directament a sota d'un espai reservat. També podeu escriure <?>csub<?> a la finestra d'ordres.

Icona

Subíndex a la dreta

Insereix un subíndex a la dreta d'un espai reservat. També podeu escriure <?>_{<?>} a la finestra d'ordres, i podeu substituir la ratlla baixa del subíndex per rsub o sub.

Icona

Pila vertical (3 elements)

Insereix una pila vertical amb tres espais reservats. També podeu escriure stack {<?>#<?>#<?>} a la finestra d'ordres.

Icona

Separació petita

Insereix una separació petita entre un espai reservat i l'element següent. També podeu escriure ` directament a la finestra d'ordres. L'ordre s'ha de situar a l'esquerra o a la dreta d'un símbol, una variable, un nombre o una ordre completa.

Icona

Alineació a l'esquerra

Aquesta icona assigna alineació a l'esquerra per a "a" i insereix un espai reservat. Podeu escriure alignl<?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Alineació al centre horitzontal

Assigna alineació central horitzontal a "a" i insereix un espai reservat. També podeu escriure alignc<?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Alineació a la dreta

Insereix l'ordre per alinear a la dreta, i també un espai reservat. També podeu escriure alignr<?> a la finestra d'ordres.

Icona

Matriu

Aquesta icona insereix una matriu amb quatre espais reservats. També podeu escriure matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} directament a la finestra d'ordres. La posició d'un element dins d'aquest diagrama queda indicada per dues coordenades; la primera especifica el número de línia, i la segona el número de columna. Podeu estendre aquesta matriu en qualsevol direcció afegint caràcters a la finestra d'ordres.

Icona

Separació

Aquesta icona insereix una separació o espai entre espais reservats. També podeu escriure ~ directament a la finestra d'ordres. L'ordre ha d'aparèixer a l'esquerra o a la dreta d'un símbol, una variable, un nombre o una ordre completa.

A l'hora d'alinear, les ordres alignl, alignc i alignr són especialment efectives si esteu

Quan utilitzeu instruccions d'alineació, tingueu en compte que

Alineació amb l'ordre "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Alineació a l'esquerra

Si una línia o una expressió comencen amb text, aquest text s'alinearà a l'esquerra per defecte. Podeu canviar aquesta alineació amb qualsevol de les ordres align. Per exemple, si escriviu stack{a+b-c*d#alignr "text"}, la paraula "text" s'alinearà a la dreta. Tingueu en compte que sempre cal escriure el text entre cometes.

Podeu alinear a l'esquerra les fórmules centrades de manera estàndard sense utilitzar el menú Format - Alineació. Per fer-ho, deixeu una cadena de caràcter buida (és a dir, escriviu cometes d'obertura i tancament sense text a l'interior: "") abans de la secció de la fórmula que vulgueu alinear. Per exemple, si escriviu "" a+b newline "" c+d les dues equacions s'alinearan a l'esquerra, en lloc de centrar-se.

Icona d'avís

Quan escriviu informació a la finestra d'ordres, tingueu en compte que alguns formats requereixen espais perquè l'estructura sigui correcta, sobretot si introduïu valors (per exemple, a lsup{3}) en lloc d'espais reservats.


Feu clic a Claudàtors i agrupament per obtenir més informació sobre la formatació al LibreOffice Math.

Informació útil sobre els índexs i exponents i el redimensionament que us ajudarà a organitzar el vostre document de manera òptima.