Atributs

Podeu triar diferents atributs per a les fórmules del LibreOffice Math. Alguns atributs es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquests atributs també es llisten al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els atributs que no siguin a la subfinestra Elements o al menú contextual s'han d'introduir manualment a la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Atributs

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Atributs en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista de tots els atributs disponibles al LibreOffice Math. El símbol que hi ha al costat de cada atribut indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Icona de nota

La lletra "a" de la icona utilitzada a les descripcions de les funcions d'atribut següents equival a l'espai reservat que vulgueu assignar a l'atribut corresponent. Podeu substituir aquest caràcter per qualsevol altre caràcter que vulgueu.


Funcions d'atribut

Icona

Accent agut

Insereix un espai reservat amb un accent agut (obert). També podeu escriure acute <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Accent greu

Insereix un espai reservat amb un accent greu (tancat). També podeu escriure grave <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Circumflex invers

Insereix un espai reservat amb un circumflex invers ("marca de selecció") damunt. També podeu escriure check <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Breu

Insereix un espai reservat amb un accent breu. També podeu escriure breve <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Cercle

Insereix un espai reservat amb un cercle damunt. També podeu escriure circle <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Fletxa vectorial

Insereix un espai reservat amb una fletxa vectorial. També podeu escriure vec <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Titlla

Insereix un espai reservat amb una titlla. També podeu escriure tilde <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Circumflex

Insereix un espai reservat amb un circumflex ("barret"). També podeu escriure hat <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Línia superior (barra)

Insereix una línia ("barra") damunt d'un espai reservat. També podeu escriure bar <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Punt

Insereix un espai reservat amb un punt damunt. També podeu escriure dot <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Fletxa vectorial llarga

Insereix una fletxa vectorial llarga amb un espai reservat. També podeu escriure widevec a la finestra d'ordres.

Icona

Titlla gran

Insereix una titlla gran amb un espai reservat. També podeu escriure widetilde directament a la finestra d'ordres.

Icona

Circumflex gran

Insereix un circumflex gran ("barret") amb un espai reservat. També podeu escriure widehat a la finestra d'ordres.

Icona

Punt doble

Insereix un espai reservat amb dos punts damunt. També podeu escriure ddot <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Línia a sobre

Insereix una línia sobre l'espai reservat. També poeu escriure overline <?> directament a la finestra d'ordres. La longitud de la línia s'ajusta automàticament.

Icona

Línia a sota

Insereix una línia a sota d'un espai reservat. També podeu escriure underline <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Línia a través (superposició)

Insereix un espai reservat amb una línia (o superposició) a través. També podeu escriure overstrike <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Punt triple

Insereix tres punts damunt d'un espai reservat. També podeu escriure dddot <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Transparent

Insereix un espai reservat per a un caràcter transparent. Aquest caràcter ocupa l'espai d'"a", però no mostra la lletra. També podeu escriure phantom <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Lletra negreta

Insereix un espai reservat formatat amb negreta. També podeu escriure bold <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Lletra cursiva

Insereix un espai reservat formatat amb cursiva. També podeu escriure ital <?> o italic <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Canvia la mida

Insereix una ordre per modificar la mida del tipus de lletra amb dos espais reservats. El primer espai reservat fa referència a la mida del tipus de lletra (per exemple, 12) i el segon espai reservat conté el text. Perquè l'estructura sigui correcta, inseriu un espai entre els valors. També podeu introduir size <?> <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Canvia el tipus de lletra

Insereix una ordre per canviar el tipus de lletra amb dos espais reservats. Reemplaceu el primer espai reservat amb el nom d'un dels tipus de lletra personalitzats: Serif, Sans o Amplada fixa. Reemplaceu el segon espai reservat amb el text. També podeu escriure font <?> <?> directament a la finestra d'ordres.

Utilitzeu l'ordre color per canviar el color d'una fórmula. Escriviu color, a continuació el nom del color (els colors disponibles són el blanc, el negre, el cian, el magenta, el vermell, el blau, el verd i el groc, i tingueu en compte que cal escriure'ls en anglès: white, black, cyan, magenta, red, blue, green i yellow, respectivament), i finalment la fórmula, el caràcter o la seqüència de caràcters. Així, si introduïu color green size 20 a obtindreu una lletra "a" de color verd i mida 20.

Les ordres nbold i nitalic suprimeixen la formatació respectiva en negreta o cursiva dels tipus de lletra per defecte per als components d'una fórmula. Per exemple, per treure la cursiva de la x a la fórmula 5 x + 3=28 escriviu nitalic davant de la x: 5 nitalic x + 3=28.

Icona de nota

Els atributs "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" i "vec" són de mida fixa, per la qual cosa no se'n pot ajustar l'amplada ni l'alçada quan acompanyen un símbol llarg.


Per aplicar canvis de mida podeu utilitzar les ordres size n, +n, -n, *n i /n , on n és un espai reservat. Aquest mètode resulta útil quan la mida base de la fórmula està subjecta a canvis. Les ordres size +n i size -n canvien la mida en punts, mentre que amb les ordres size *n i size /n en podreu canviar els percentatges. Així, amb l'ordre size *1.17 augmentareu la mida d'un caràcter exactament en un 17%.

Icona d'avís

Tingueu en compte que algunes entrades necessiten espais perquè l'estructura sigui correcta, sobretot en cas que especifiqueu atributs amb valors fixos en lloc d'espais reservats.


Vegeu Claudàtors i agrupament per obtenir més informació sobre la formatació al LibreOffice Math.

La informació relativa als atributs, els índexs i exponents i el redimensionament us pot ajudar a estructurar els vostres documents de manera més eficient.