Funcions

Trieu una funció a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes funcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les funcions que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure manualment a la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Funcions

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Funcions en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista amb tots els operadors que apareixen a la subfinestra Elements. La icona que hi ha al costat de cada funció indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (menú Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Llista de funcions

Icona

Funció exponencial natural

Insereix una funció exponencial natural. També podeu escriure func e^<?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Logaritme natural

Insereix un logaritme natural (de base e) amb un espai reservat. També podeu escriure ln(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Funció exponencial

Insereix una funció exponencial amb un espai reservat. També podeu escriure exp(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Logaritme

Insereix un logaritme (de base 10) amb un espai reservat. També podeu escriure log(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Potència

Insereix x elevada a la potència y. També podeu escriure <?>^{<?>} a la finestra d'ordres. Podeu reemplaçar el caràcter ^ per rsup o sup.

Icona

Sinus

Insereix una funció sinus amb un espai reservat. També podeu escriure sin(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Cosinus

Insereix una funció cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure cos(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Tangent

Insereix una funció tangent amb un espai reservat. També podeu escriure tan<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Cotangent

Insereix un símbol de cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure cot(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Sinus hiperbòlic

Insereix un sinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure sinh(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arrel quadrada

Insereix un símbol d'arrel quadrada amb un espai reservat. També podeu escriure sqrt(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Cosinus hiperbòlic

Insereix un símbol de cosinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure cosh(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Tangent hiperbòlica

Insereix un símbol de tangent hiperbòlica amb un espai reservat. També podeu escriure tanh(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Cotangent hiperbòlica

Insereix un símbol de cotangent hiperbòlica amb un espai reservat. Podeu escriure coth(<?>) directament a la finestra d'ordres.

Icona

Arrel enèsima

Insereix una funció arrel enèsima amb dos espais reservats. També podeu escriure nroot n x a la finestra d'ordres.

Icona

Arc sinus

Insereix una funció arc sinus amb un espai reservat. També podeu escriure arcsin(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc cosinus

Insereix un símbol d'arc cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure arccos(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc tangent

Insereix una funció arc tangent amb un espai reservat. També podeu escriure arctan(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc cotangent

Insereix una funció arc cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure arccot(<?>) directament a la finestra d'ordres.

Icona

Valor absolut

Insereix un signe de valor absolut amb un espai reservat. També podeu escriure abs(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc sinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc sinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arsinh(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc cosinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc cosinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcosh(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc tangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc tangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure artanh(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Arc cotangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc cotangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcoth(<?>) a la finestra d'ordres.

Icona

Factorial

Insereix el signe de factorial amb un espai reservat. També podeu escriure fact <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona de consell

També podeu assignar un índex o un exponent a una funció. Per exemple, si escriviu sin^2x, obtindreu la funció "sinus elevat a 2x".


Icona d'avís

Quan escriviu funcions manualment a la finestra d'ordres, tingueu en compte que algunes funcions requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3).