Elements

Llista d'operadors, funcions, símbols i opcions de format que es poden inserir a la fórmula.

Aquests exemples us mostren les operacions disponibles.

La finestra Selecció es divideix en dues parts. Si feu clic a un símbol de la part superior de la finestra es mostraran els seus símbols associats a la part inferior.

Podeu accedir a les mateixes funcions dels submenús a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza - Elements


Operadors unaris i binaris

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Relacions

Podeu triar entre diverses relacions per estructurar la vostra fórmula al LibreOffice Math. Les funcions de relació es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les relacions que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.

Operacions amb conjunts

Podeu assignar diferents operadors de conjunts als caràcters d'una fórmula del LibreOffice Math. Els operadors individuals es mostren a la secció inferior de la subfinestra Elements. Obriu el menú contextual de la finestra d'ordres per visualitzar una llista idèntica de les funcions individuals. Els operadors que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure directament a la finestra d'ordres, on també podeu inserir altres parts d'una fórmula directament, encara que disposin d'un símbol propi.

Funcions

Trieu una funció a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes funcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les funcions que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure manualment a la finestra d'ordres.

Operadors

Podeu triar entre diversos operadors per estructurar una fórmula del LibreOffice Math. Tots els operadors disponibles apareixen a la part inferior de la subfinestra Elements. També es llisten al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els operadors que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual s'han d'introduir manualment a la finestra d'ordres.

Atributs

Podeu triar diferents atributs per a les fórmules del LibreOffice Math. Alguns atributs es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquests atributs també es llisten al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els atributs que no siguin a la subfinestra Elements o al menú contextual s'han d'introduir manualment a la finestra d'ordres.

Claudàtors

Podeu triar entre diversos claudàtors per a estructurar la vostra fórmula al LibreOffice Math. Els tipus de claudàtors es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els claudàtors que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.

Formats

Podeu triar entre diverses opcions per formatar una fórmula del LibreOffice Math. Les opcions de format es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes opcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres.

Altres símbols

Mostra símbols matemàtics diversos.

Exemples del LibreOffice Math

A continuació us oferim una llista d'exemples de fórmules del LibreOffice Math.

Taules de referència per a les fórmules

Aquesta secció de referència conté llistes dels operadors, les funcions, els símbols i les característiques de formatació disponibles al LibreOffice Math. Podeu inserir moltes d'aquestes ordres mitjançant les icones de la finestra Elements, o bé a través del menú contextual de la finestra Ordres.