Ús dels punts d'adhesió

A l'Impress i el Draw, podeu connectar dues formes mitjançant una línia anomenada connector. En dibuixar un connector entre dues formes, el connector s'enganxarà a un punt d'adhesió de cadascuna de les formes. Les formes tenen alguns punts d'adhesió per defecte, i la posició d'aquests punts d'adhesió depèn de cada forma. Podeu afegir els vostres punts d'adhesió personalitzats a una forma i llavors enganxar-hi connectors.

Per afegir i editar punts d'adhesió

  1. Feu una de les accions següents per a mostrar els punts d'adhesió visibles per a els elements:

  2. Feu clic a la icona Insereix un punt d'adhesió de la barra d'eines Punts d'adhesió.

  3. Seleccioneu l'element de la diapositiva on voleu afegir punts d'adhesió.

  4. Feu clic dins la forma allà on vulgueu afegir el nou punt d'adhesió.

    Si la forma és sòlida, podeu fer clic a qualsevol punt de dins la forma. Si la forma no té emplenament, podeu fer clic a la vora per inserir un punt d'adhesió. Una vegada inserit, podeu arrossegar el punt d'adhesió a una altra posició dins la forma.

Amb les quatre icones del costat de la icona Insereix un punt d'adhesió, es trien les direccions permeses per a un connector en aquest punt d'adhesió. Podeu triar una o més direccions per a cada punt d'adhesió concret.

Si la icona Punt d'adhesió relatiu està activa, el punt d'adhesió es mou en redimensionar l'objecte per mantenir la seva posició relativa a les vores de l'objecte.

Si la icona Punt d'adhesió relatiu no està activa, les icones del costat estaran disponibles. Amb aquestes icones podeu decidir on se situarà un punt d'adhesió quan canviï la mida de l'objecte.