Animació de transicions entre diapositives

Podeu aplicar un efecte especial que es reprodueixi quan visualitzeu una diapositiva.

Per aplicar un efecte de transició a una diapositiva

  1. A la vista Normal, seleccioneu la diapositiva a la qual voleu afegir l'efecte de transició.

  2. A la subfinestra Tasques, feu clic a Transició entre diapositives.

  3. Seleccioneu una transició entre diapositives de la llista.

Podeu previsualitzar l'efecte de transició a la finestra del document.

Icona de nota

En la subfinestra de diapositives, apareix la icona al costat de la visualització prèvia de les diapositives que tenen transicions. En reproduir la presentació amb la Consola de presentació, la icona indica que la diapositiva següent té una transició.


Per aplicar el mateix efecte de transició a més d'una diapositiva

  1. A la vista Classificador de diapositives, seleccioneu les diapositives a les quals voleu afegir l'efecte de transició.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon to change the view magnification for the slides.

  2. A la subfinestra Tasques, feu clic a Transició entre diapositives.

  3. Seleccioneu una transició entre diapositives de la llista.

Per previsualitzar l'efecte de transició d'una diapositiva, feu clic a la icona petita que apareix sota la diapositiva, a la subfinestra Diapositives.

Per eliminar un efecte de transició

  1. A la vista Classificador de diapositives, seleccioneu les diapositives de les quals voleu eliminar l'efecte de transició.

  2. Trieu Sense transició en el quadre de llista de la subfinestra Tasques.