Insereix

Icona

Insereix

Obriu la barra d'eines Insereix, des d'on podreu afegir objectes, com ara diagrames, fulls de càlcul i imatges, al document.

Diapositiva

Icona

Pàgina o diapositiva nova

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Icona

Marc flotant

Fitxer

Insereix un fitxer a la diapositiva activa. Podeu inserir fitxers del LibreOffice Draw o de l'Impress, o bé text procedent d'un document HTML o d'un fitxer de text.

Icona

Fitxer

Full de càlcul

Insereix una taula a la diapositiva o a la pàgina actual.

Icona

Full de càlcul

Des d'un fitxer

Inserts an image into the current document .

Icona

Imatge

Àudio or vídeo

Permet inserir un fitxer de vídeo o d'àudio en el document.

Àudio o vídeo


Fórmula

Inserts a formula into the current document.

Icona

Fórmula

Diagrama

Icona

Diagrama

Objecte OLE

Insereix un objecte OLE al document actual. L'objecte OLE s'insereix en forma d'enllaç o d'objecte incrustat.

Icona

Objecte OLE