Insereix un fitxer

Insereix un fitxer a la diapositiva activa. Podeu inserir fitxers del LibreOffice Draw o de l'Impress, o bé text procedent d'un document HTML o d'un fitxer de text. Si teniu una connexió activa a Internet, també podeu inserir text procedent d'una pàgina web si n'introduïu l'URL al quadre Nom del fitxer.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix - Fitxer

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icona

Fitxer


També podeu inserir només diapositives o objectes des dels fitxers del LibreOffice Draw o de l'Impress.