Presentació

Ordres comunes per a diapositives.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza - Barres d'eines - Presentació


Diapositiva

Format de la diapositiva

Opens a submenu with slide layouts.

Disseny de la diapositiva

Mostra el diàleg Disseny de la diapositiva, on podeu seleccionar un esquema de disseny per a la diapositiva actual. Tots els objectes del disseny de la diapositiva s'insereixen darrere dels objectes de la diapositiva actual.

Duplica la diapositiva

Insereix una còpia de la diapositiva actual després d'aquesta.

Amplia la diapositiva

Crea una diapositiva nova a partir de tots els punts d'esquema de nivell superior (el text un nivell per sota del text de títol a la jerarquia de l'esquema) a la diapositiva seleccionada. El text de l'esquema esdevé el títol de la diapositiva nova. Els punts de l'esquema situats a sota del nivell superior a la diapositiva original s'apugen un nivell a la diapositiva nova.

Presentació de diapositives

Inicia la presentació de diapositives.