Opcions de fonts de dades

Defineix els paràmetres generals per a les fonts de dades al LibreOffice.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - LibreOffice Base.


Connexions

Defineix com s'habiliten les connexions a les fonts de dades.

Bases de dades

Afegiu, modifiqueu o suprimiu entrades de la llista de bases de dades registrades. Cal que registreu una base de dades a dins del LibreOffice per veure-la a la finestra Visualitza - Fonts de dades.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.