Cerca en japonès

Defineix les opcions de cerca per a la llengua japonesa.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - Language Settings - Searching in Japanese.


Tracta com a iguals

Especifica les opcions que s'han de considerar iguals en una cerca.

Ignora

Especifica els caràcters que s'han d'ignorar.