Llengües

Defineix les llengües per defecte i alguns dels altres paràmetres de configuració regional per als documents.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - Language Settings - Languages.


Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Llengua de

Interfície d'usuari

Seleccioneu la llengua utilitzada per a la interfície d'usuari, per exemple, per als menús, els diàlegs i els fitxers d'ajuda. Heu de tenir instal·lat com a mínim un paquet de llengua addicional o una versió multilingüe del LibreOffice.

L'entrada "Per defecte" selecciona la llengua de la interfície d'usuari del sistema operatiu. Si aquesta llengua no està disponible a la instal·lació del LibreOffice, la llengua per defecte serà la de la instalació del LibreOffice.

Configuració regional

Especifica la configuració regional per al paràmetre de país. Això afecta els paràmetres de numeració, moneda i unitats de mesura.

L'entrada "Per defecte" selecciona la configuració regional que està seleccionada al sistema operatiu.

Els canvis que indiqueu en aquest camp s'aplicaran immediatament. No obstant això, alguns formats formatats per defecte només canviaran si es torna a carregar el document.

Tecla de separador decimal - Igual que la configuració regional

Especifica que s'utilitzarà la tecla de separador decimal definida al sistema quan premeu la tecla respectiva al teclat numèric.

Si aquesta casella de selecció està activada, el caràcter que es mostra després d'"Igual que la configuració regional" s'inserirà en prémer la tecla al teclat numèric. En canvi, si la casella no està activada, s'inserirà el caràcter que proporciona el programari del controlador del teclat.

Moneda per defecte

Especifica la moneda per defecte que s'utilitza per al format de moneda i els camps de moneda. Si canvieu la configuració regional, la moneda per defecte canviarà automàticament.

L'entrada per defecte correspon al format de moneda que s'assigna a la configuració regional seleccionada.

Els canvis que feu en el camp Moneda per defecte es transmetran a tots els documents oberts i faran que també canviïn els diàlegs i les icones que controlen el format de moneda en aquests documents.

Patrons d'acceptació de dates

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

A més dels patrons d'acceptació de dates definits aquí, cada llengua accepta introduir-les en el patró ISO 8601 Y-M-D i des del LibreOffice 3.5 també permet utilitzar el format YYYY-MM-DD.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Llengües per defecte per als documents

Especifica les llengües per a la verificació ortogràfica, els tesaurus i la partició de mots.

Selecció de la llengua del document

Icona d'avís

La verificació ortogràfica de la llengua seleccionada només funciona quan teniu instal·lat el mòdul de llengua corresponent. Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a aquesta llengua.


Occidental

Especifica la llengua usada per a les funcions de correcció ortogràfica en els alfabets occidentals.

Asiàtic

Especifica la llengua usada per a les funcions de correcció ortogràfica en els alfabets asiàtics.

CTL

Especifica la llengua per a la verificació ortogràfica de la disposició complexa de text.

Només per al document actual

Especifica que els paràmetres per a les llengües per defecte són vàlids només per al document actual.

Compatibilitat de llengües millorada

Mostra elements de la interfície d'usuari per a l'escriptura asiàtica oriental

Activa la compatibilitat amb llengües asiàtiques. Ara podeu modificar els paràmetres de la llengua asiàtica corresponent des del LibreOffice.

Si voleu escriure en xinès, japonès o coreà, podeu activar la compatibilitat amb aquestes llengües des de la interfície d'usuari.

Mostra elements de la interfície d'usuari per a l'escriptura bidireccional

Activa la compatibilitat amb la disposició complexa de text. Ara podeu modificar els paràmetres que corresponen a la disposició complexa de text des del LibreOffice.

Llengües que utilitzen la disposició complexa de text

Ignora la llengua d'entrada del sistema

Indica si s'han d'ignorar els canvis de la llengua/teclat d'entrada del sistema. Si s'ignoren, quan s'escrigui text nou, el text seguirà la llengua del document o del paràgraf actual, no la llengua del sistema actual.

Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.