Propietats VBA

Especifica les propietats generals per carregar i desar documents del Microsoft Office amb codi VBA (Visual Basic for Applications).

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - Load/Save - VBA Properties.


Microsoft Word 97/2000/XP

Selecciona els paràmetres per als documents del Microsoft Word.

Carrega el codi del Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Codi executable

El codi VBA es carregarà a punt per executar-se. Si no activeu aquesta casella de selecció, el codi es marcarà com a comentari per poder-lo revisar, però no s'executarà.

Icona de consell

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Desa el codi del Basic original

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

En desar en un format diferent del format de Microsoft, el codi del Microsoft Basic no es desa. Per exemple, si el document conté codi del Microsoft Basic i el deseu en format del LibreOffice, se us avisarà que el codi del Microsoft Basic no es desarà.

La casella de selecció Desa el codi del Basic original té prioritat sobre Carrega el codi del Basic. Si les dues caselles estan activades i editeu el codi del Basic inhabilitat a l'EID del LibreOffice Basic, el codi original del Microsoft Basic es desarà quan deseu en format de Microsoft. Apareixerà un missatge informatiu.

Per suprimir qualsevol possible virus de macro del document del Microsoft Basic, desactiveu la casella de selecció Desa el codi del Basic original i deseu el document en format Microsoft. El document es desarà sense el codi del Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Especifica els paràmetres per a documents del Microsoft Excel.

Carrega el codi del Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Codi executable

El codi VBA es carregarà a punt per executar-se. Si no activeu aquesta casella de selecció, el codi es marcarà com a comentari per poder-lo revisar, però no s'executarà.

Icona de consell

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Desa el codi del Basic original

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

En desar en un format diferent del format de Microsoft, el codi del Microsoft Basic no es desa. Per exemple, si el document conté codi del Microsoft Basic i el deseu en format del LibreOffice, se us avisarà que el codi del Microsoft Basic no es desarà.

La casella de selecció Desa el codi del Basic original té prioritat sobre Carrega el codi del Basic. Si les dues caselles estan activades i editeu el codi del Basic inhabilitat a l'EID del LibreOffice Basic, el codi original del Microsoft Basic es desarà quan deseu en format de Microsoft. Apareixerà un missatge informatiu.

Per suprimir qualsevol possible virus de macro del document del Microsoft Basic, desactiveu la casella de selecció Desa el codi del Basic original i deseu el document en format Microsoft. El document es desarà sense el codi del Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Especifica els paràmetres per a documents del Microsoft PowerPoint.

Carrega el codi del Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Desa el codi del Basic original

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

En desar en un format diferent del format de Microsoft, el codi del Microsoft Basic no es desa. Per exemple, si el document conté codi del Microsoft Basic i el deseu en format del LibreOffice, se us avisarà que el codi del Microsoft Basic no es desarà.

La casella de selecció Desa el codi del Basic original té prioritat sobre Carrega el codi del Basic. Si les dues caselles estan activades i editeu el codi del Basic inhabilitat a l'EID del LibreOffice Basic, el codi original del Microsoft Basic es desarà quan deseu en format de Microsoft. Apareixerà un missatge informatiu.

Per suprimir qualsevol possible virus de macro del document del Microsoft Basic, desactiveu la casella de selecció Desa el codi del Basic original i deseu el document en format Microsoft. El document es desarà sense el codi del Microsoft Basic.