Imprimeix

Determina els paràmetres de la impressora per als fulls de càlcul.

▸ LibreOffice Calc ▸ Imprimeix defineix els paràmetres de tots els fulls de càlcul. Per definir els paràmetres únicament per al document actual, seleccioneu Fitxer ▸ Imprimeix i feu clic al botó Opcions.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


Pàgines

Suprimeix la sortida de pàgines buides

Especifica que no s'imprimeixen les pàgines buides que no tenen contingut de cel·les ni objectes de dibuix. Els atributs de cel·la com ara colors de vora o de fons no es consideren contingut de cel·la. Les pàgines buides no es compten a la numeració de pàgines.

Fulls

Imprimeix només els fulls seleccionats

Specifies that only contents from selected sheets are printed, even if you specify a wider range in the File - Print dialog or in the Format - Print Ranges dialog. Contents from sheets that are not selected will not be printed.

Icona de consell

Per seleccionar més d'un full, feu clic als noms de full al marge inferior de l'espai de treball mentre manteniu premuda la tecla Ctrl.