General

Defineix els paràmetres generals per als documents de full de càlcul.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Mètrica

Unitat de mesura

Defineix la unitat de mesura en els full de càlcul.

Tabuladors

Defineix la distància dels tabuladors.

Actualització

Actualitza els enllaços en carregar

Icona d'avís

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Sempre

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Icona d'avís

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


A petició

Actualitza els enllaços només en sol·licitar-ho en carregar el document.

Mai

Els enllaços no s'actualitzen mai en carregar un document.

Paràmetres d'entrada

Mou la selecció en prémer Retorn

Determina la direcció en què es mourà el cursor al full de càlcul després de prémer la tecla Retorn.

Commuta al mode d'edició en prémer Retorn

Us permet editar immediatament la cel·la seleccionada després de prémer la tecla Retorn.

Amplia la formatació

Especifica si s'apliquen automàticament els atributs de formatació de la cel·la seleccionada a les cel·les buides adjacents. Si, per exemple, el contingut de la cel·la seleccionada té l'atribut de negreta, aquest atribut de negreta també s'aplicarà a les cel·les adjacents. Les cel·les que ja tenen un format especial no es modificaran amb aquesta funció. Podeu veure l'interval en qüestió prement la drecera + * (signe de multiplicació al teclat numèric). Aquest format també s'aplica a tots els valors nous inserits dins d'aquest interval. Els paràmetres normals per defecte s'apliquen a les cel·les fora d'aquest interval.

Amplia les referències quan s'insereixin noves columnes/files

Especifica si s'estenen les referències en inserir columnes o files adjacents a l'interval de referència. Això només és possible si l'interval de referència, on s'insereix la columna o la fila, originalment s'estenia com a mínim en dues cel·les en la direcció desitjada.

Exemple: si en una fórmula es fa referència a l'interval A1:B1 i inseriu una columna nova després de la columna B, la referència s'estendrà a A1:C1. Si es fa referència a l'interval A1:B1 i s'insereix una fila nova a sota de la fila 1, la referència no s'estendrà, perquè només hi haurà una única cel·la en direcció vertical.

Quan inseriu files o columnes al mig d'una àrea de referència, la referència sempre s'amplia.

Realça la selecció a les capçaleres de columnes/files

Especifica si es realcen les capçaleres de columna i de fila de les columnes o files seleccionades.

Utilitza la mètrica de la impressora per a la formatació de text

Especifica que la mètrica de la impressora s'aplica per a imprimir i també per a formatar la visualització en pantalla. Si aquesta casella no està activada, s'utilitzarà un disseny independent de la impressora per a la visualització en pantalla i per a la impressió.

Mostra un avís de sobreescriptura en enganxar dades

Especifica que quan enganxeu cel·les del porta-retalls a un interval de cel·les que no estigui buit aparegui un avís.