Color

Allows you to select a color from a color palette, edit an existing color, or define new colors.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Àrea ▸ Colors.


Colors

Paleta

Specifies the name of a selected palette. You can select a different palette here.

Joc de colors

Conté una llista dels colors disponibles. Feu clic al color que desitgeu per a seleccionar-lo.

Colors recents

Mostra els darrers dotze colors que s'han seleccionat i aplicat. En seleccionar un color nou, aquest s'afegeix a l'esquerra de la llista. Si la llista ja s'ha emplenat i se selecciona un color nou, el color més a la dreta desapareix.

Afegeix

Adds the new color to the Custom palette.

Suprimeix

Deletes the selected color without confirmation.

Icona de nota

You can only delete colors from the custom palette.


Nou

Displays a preview of the color selected from the color palette and the changes you make with the controls below.

R

The color code of the red component of the color. Possible values are between 0 and 255.

G

The color code of the green component of the color. Possible values are between 0 and 255.

B

The color code of the blue component of the color. Possible values are between 0 and 255.

Hex

The color code of the color expressed as a hexadecimal value.

Pick

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.