Edita els camins

Al diàleg Edita els camins podeu seleccionar algunes carpetes que estan disponibles al LibreOffice.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - LibreOffice - Paths.

Trieu Edita ▸ Text automàtic ▸ Camí.


Camins

Conté una llista dels camins que ja s'han afegit. Indiqueu el camí per defecte per als fitxers nous.

Afegeix

Obre el diàleg Seleccioneu el camí per seleccionar una altra carpeta o el diàleg Obre per seleccionar un altre fitxer.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.