General

A la secció General podeu seleccionar els paràmetres per defecte per a desar documents, i també els formats de fitxer per defecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - Load/Save - General.


Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Carrega

Carrega els paràmetres específics de l'usuari amb el document

Carrega els paràmetres específics de l'usuari desats en un document amb el document.

Si Carrega els paràmetres específics de l'usuari amb el document no està seleccionat, s'aplicaran els següents paràmetres específics de l'usuari:

Els paràmetres següents sempre es carreguen amb un document, estigui o no activada aquesta opció:

Carrega els paràmetres de la impressora amb el document

Si aquesta opció està habilitada, els paràmetres de la impressora es carregaran amb el document. Això pot provocar que un document s'imprimeixi en una impressora llunyana si no canvieu la impressora manualment al diàleg Imprimeix. Si l'opció està inhabilitada, s'utilitzarà la impressora estàndard per a imprimir aquest document. Els paràmetres actuals de la impressora s'emmagatzemaran amb el document, estigui o no seleccionada aquesta opció.

Desa

Desament automàtic de documents

Edita les propietats del document abans de desar-lo

Especifica que el diàleg Propietats apareixerà cada vegada que seleccioneu l'ordre Anomena i desa.

Fes sempre una còpia de seguretat

Desa la versió anterior d'un document com a còpia de seguretat sempre que deseu un document. Cada vegada que el LibreOffice crea una còpia de seguretat, la còpia de seguretat anterior es reemplaça. La còpia de seguretat té l'extensió .BAK.

Per canviar la ubicació de la còpia de seguretat, seleccioneu - LibreOffice- Camins i, a continuació, introduïu un camí nou per al fitxer de còpia de seguretat.

Desa la informació de restabliment automàtic cada

Especifica que el LibreOffice desa la informació necessària per restaurar tots els documents oberts en cas de fallada. Podeu especificar en quin interval de temps es desa aquesta informació.

Minuts

Especifica l'interval de temps en minuts per a l'opció de recuperació automàtica.

Desa també automàticament el document

Especifica que el LibreOffice desa tots els documents oberts en desar la informació de recuperació automàtica. Utilitza el mateix interval de temps que la recuperació automàtica.

Desa els URL relatius al sistema de fitxers

Aquesta opció us permet seleccionar el valor per defecte per a l'adreçament relatiu dels URL al sistema de fitxers i a Internet. L'adreçament relatiu només és possible si el document font i el document al qual es fa referència es troben a la mateixa unitat.

Una adreça relativa sempre comença al directori en el qual es troba el document actual. En canvi, l'adreçament absolut sempre comença des d'un directori arrel. A la taula següent es demostra la diferència de sintaxi entre les referències relatives i absolutes:

Exemples

Sistema de fitxers

Internet

relatiu

../imatges/img.jpg

../imatges/img.jpg

absolut

file:///c|/feina/imatges/img.jpg

http://elmeuservidor.com/feina/imatges/img.jpg


Icona d'avís

L'indicador d'ajuda sempre mostra un camí absolut. No obstant això, si un document es desa en format HTML, el LibreOffice entrarà un camí relatiu si s'activa la casella de selecció adequada.


Seleccioneu aquesta casella per desar de manera relativa els URL al sistema de fitxers.

Desa els URL relatius a Internet

Seleccioneu aquesta casella per desar de manera relativa els URL a Internet.

Format de fitxer per defecte i paràmetres ODF

Versió de format ODF

L'OpenOffice.org 3 i l'StarOffice 9 presenten noves funcions que s'han de desar amb el format OpenDocument (ODF) versió 1.2. Les versions anteriors (OpenOffice.org 2 i StarOffice 8) treballen amb els formats de fitxer ODF 1.0/1.1, i aquests formats de fitxer anteriors no poden emmagatzemar totes les noves funcions de les versions més recents.

Les versions actuals del LibreOffice poden obrir documents en els formats ODF 1.0/1.1 and 1.2.

Quan deseu un document, podeu seleccionar si el voleu desar en el format ODF 1.2, ODF 1.2 (ampliat) o en el format anterior ODF 1.0/1.1.

Icona de nota

Actualment, el format ODF 1.2 (ampliat) permet que els fitxers del Draw i de l'Impress continguin comentaris. Aquests comentaris es poden inserir mitjançant Insereix - Comentari a la versió més recent del programari. Els comentaris es perden si obriu fitxers en versions anteriors del programari que s'havien desat amb la versió més recent del programari.


Algunes empreses o organitzacions poden necessitar els documents ODF en format ODF 1.0/1.1. Podeu seleccionar que el document es desi en aquest format en el quadre de llista corresponent. Aquest format anterior no pot emmagatzemar totes les funcions noves, per la qual cosa es recomana utilitzar el format ODF 1.2 (ampliat) sempre que sigui possible.

El mode ampliat (compat) d'ODF 1.2 és un mode ampliat més compatible amb les versions anteriors d'OFD 1.2. Utilitza característiques que s'han desvalorat a ODF 1.2 i/o és compatible amb els errors de les versions anteriors de l'OpenOffice.org. Pot ser útil si heu d'intercanviar documents ODF amb usuaris que utilitzin aplicacions que facin servir el format ODF anterior al de la versió 1.2.

Avisa quan no es desi en ODF o en el format per defecte

Podeu seleccionar rebre un missatge d'avís quan deseu un document en un format que no sigui d'OpenDocument o que no hàgiu definit com a format per defecte a Carrega/Desa - General del quadre de diàleg Opcions.

Podeu seleccionar quin format de fitxer s'aplicarà per defecte en desar documents de diferents tipus. Si per exemple sempre intercanvieu els vostres documents amb altres persones que utilitzen el Microsoft Office, aquí podeu especificar que el LibreOffice utilitzi només els formats de fitxer del Microsoft Office com a paràmetre per defecte.

Tipus de document

Especifica el tipus de document per al qual voleu definir el format de fitxer per defecte.

Sempre desa com a

Especifica com els documents del tipus seleccionat a l'esquerra sempre es desaran com a aquest tipus de fitxer. Podeu seleccionar un altre tipus de fitxer per al document actual al diàleg Anomena i desa.

Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.